Revize komínů

Kdy se provádí revize komínu?

Revize spalinové cesty se provádí:

  • před uvedením nové spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komínu,
  • při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,
  • před výměnou a nebo novým připojením spotřebiče paliv
  • po komínovém požáru
  • při vzniku trhlin u používané spalinové cesty, nebo při důvodném podezření na výskyt trhlin u používané spalinové cesty.

Revize komínu vs. pravidelná povinná kontrola spalinové cesty:

Povinnost pro všechny provozovatele spotřebičů paliv – provádět pravidelné kontroly spalinových cest po celé její délce od paty komína po nadstřešní část, včetně kouřovodu – napojení na hrdlo spotřebiče. Tuto povinnost ukládá zákon č. 320/2015Sb. o Hasičském záchranném sboru ČR a konkrétně vyhláška č. 34/2016 Sb. jako prováděcí a související předpis.

Za nedodržení této povinnosti hrozí udělení finanční pokuty!

Vlastníkovi nebo provozovateli objektu, který je právnickou nebo podnikající fyzickou osobou a který provozuje spalinovou cestu v rozporu s tímto zákonem, se uloží pokuta do 100.000 Kč, fyzické osobě pak do výše 10.000 Kč.

Pokutu ukládá hasičský záchranný sbor kraje. Při stanovení výše pokuty přihlíží zejména k závažnosti a době trvání protiprávního jednání.

Komentáře jsou vypnuty.

  • Nezávazný kontaktní a poptávkový formulář

    Máte poptávku, nějaký dotaz, prosbu. Zájem o konzultaci a kalkulaci. Napište nám.

    [contact-form-7 id="115" title="Kontaktní formulář 1"]