Ochrana osobních údajů na www.ekotopservis.cz

Tyto „Zásady ochrany osobních údajů“ řeší, jaké informace o uživateli shromažďujeme a jejich další využití. V případě změny tohoto dokumentu, bude jeho nové znění umístěno zde. Změny a úpravy se budou vztahovat i na již shromážděné informace.

Vlastníkem a provozovatelem webu www.ekotopservis.cz je David Jiránek, fyzická osoba, adresa sídla: Za Výtopnou 188, 335 03, Nepomuk – Dvorec, IČO: 712 31 064, dále jen provozovatel webu.

Při zpracovávání a uchovávání osobních údajů postupujeme v souladu s platnými právními předpisy – zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, zákon č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích v platném znění, Občanského zákoníku a příslušných norem EU.

Pro potřeby zpracování nezávazné poptávky nebo cenové poptávky nebo poskytnutí dalších informací, evidujeme položky vyplněné v Poptávkovém formuláři.

Zásady ochrany osobních údajů na www.ekotopservis.cz jsou platné, jak pro domény, které jsou v provozu nebo budou v budoucnu zprovozněny a zřízeny prostřednictvím provozovatele domény ekotopservis.cz.

V případě, že se uživatel rozhodne odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, zašle žádost na e-mail: kominik.ekotop@seznam.cz. Výmaz všech osobních údajů proběhne zpravidla nejpozději do tří pracovních dnů.

David Jiránek

V Nepomuku 1.1.2018

Komentáře jsou vypnuty.

  • Nezávazný kontaktní a poptávkový formulář

    Máte poptávku, nějaký dotaz, prosbu. Zájem o konzultaci a kalkulaci. Napište nám.

    [contact-form-7 id="115" title="Kontaktní formulář 1"]