Revize komínů

Kdy se provádí revize komínu?

Revize spalinové cesty se provádí:

 • před uvedením nové spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komínu,
 • při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,
 • před výměnou a nebo novým připojením spotřebiče paliv
 • po komínovém požáru
 • při vzniku trhlin u používané spalinové cesty, nebo při důvodném podezření na výskyt trhlin u používané spalinové cesty.

Revize komínu vs. pravidelná povinná kontrola spalinové cesty:

Povinnost pro všechny provozovatele spotřebičů paliv – provádět pravidelné kontroly spalinových cest po celé její délce od paty komína po nadstřešní část, včetně kouřovodu – napojení na hrdlo spotřebiče. Tuto povinnost ukládá zákon č. 320/2015Sb. o Hasičském záchranném sboru ČR a konkrétně vyhláška č. 34/2016 Sb. jako prováděcí a související předpis.

Za nedodržení této povinnosti hrozí udělení finanční pokuty!

Vlastníkovi nebo provozovateli objektu, který je právnickou nebo podnikající fyzickou osobou a který provozuje spalinovou cestu v rozporu s tímto zákonem, se uloží pokuta do 100.000 Kč, fyzické osobě pak do výše 10.000 Kč.

Pokutu ukládá hasičský záchranný sbor kraje. Při stanovení výše pokuty přihlíží zejména k závažnosti a době trvání protiprávního jednání.

Komentáře jsou vypnuty.

 • Nezávazný kontaktní a poptávkový formulář

  Máte poptávku, nějaký dotaz, prosbu. Zájem o konzultaci a kalkulaci. Napište nám.

  Vaše jméno (vyžadováno)

  Váš email (vyžadováno)

  Váš telefon

  Město/Obec (vyžadováno)

  Druh zakázky:
  komín - zemní plyn
  komín - dřevo
  komín - uhlí
  komín - dřevo + uhlí
  společné komíny
  dešťové svody
  vzduchotechnika - odvětrání
  jiné

  Předmět

  Vaše zpráva (vyžadováno)

  Spočítej (antispamová otázka) (vyžadováno)

  (vyžadováno)

  Veškeré informace slouží pouze pro potřeby www.ekotopservis.cz a bude s nimi nakládáno dle Zásad na ochranu osobních údajů.