Dešťové svody, vzduchotechnika – rekonstrukce

FURANFLEX logo

Dešťové svody Furanflex: Svody dešťové vody

Deštové svody FuranFlex®Rovné střechy bytových domů – odvodnění do kanalizace vnitřními litinovými, azbestovými, plastovými či betonovými dešťovými svody. Postupem času jsou tyto svody porušeny, netěsní a dochází k průsaku a zatékání v místech tohoto porušení do budovy.

Existuje několik možností opravy a rekonstrukce takového stavu dešťových svodů, ale jsou buď tak technologicky a technicky náročné, že jejich cena je až nadpřirozená a nebo jsou zcela prostá a tradiční, kdy je ovšem nutné vybourat část domu, kudy svody procházejí a tyto kompletně demontovat.

FuranFlex Rain® = OPTIMÁLNÍ ŘEŠENÍ pro rekonstrukci – vložkování dešťových svodů – čistá instalace bez bourání a bez jediného spoje.

Dešťové svody FuranFlex®

Materiál FuranFlex® má omezenou odolnost proti oděru (písek, štěrk) a nedoporučuje se používat jako horizontální potrubí. Pokud je tedy spodní část svodu takto zakřivena, používají se pro tuto část svodu PVC, PP nebo PE trubky.

Postup montáže:

  1. Odtranění (demontáž) stávající dešťové vpusti svodu na střeše – externí firmou
  2. Otevření čistícího dílu dešťového svodu (většinou ve sklepních prostorech)
  3. Protažení vložky Furanflex stávajícím dešťovým svodem
  4. Osazení vložky Furanflex horním a spodním ventilem a připojení na parogenerátor
  5. Spuštění parogenerátoru a vytvrzování vložky (cca 19201hodinu) – nutný přívod elektřiny (220V)
  6. Po vytvrzení vložky Furanflex – odřezání montážních délek vložky na obou koncích
  7. Osazení (montáž) dešťové vpusti svodu na střeše – externí firmou
  8. Uzavření čistícího dílu dešťového svodu

Vzduchotechnika FURANFLEX

Rekonstrukce vložkování vzduchotechnických rozvodů.

Fotogalerie

Naše práce: Čištění dešťových svodů

Naše práce: Vložkování dešťových svodů Furanflex

Komentáře jsou vypnuty.